Погребение Варна

Винаги е трудно да се разделите със скъп човек и да трябва да присъствате на погребение Варна. Това е не само стресиращ момент, но и изпълнен с много болка и неща, за които да се погрижите. Няма значене дали става въпрос за близък роднина – съпруг/а, родители, брат, сестра, деца или приятели. Тази отговорност е тежка и следва да уредите всички подробности, относно възпоменанието.

Какво трябва да знаете за погребение Варна?

Повечето помени се организират от най-близките на починалия, но ако няма такива – от приятели или местните власти назначават вещо лице, което да го организира.

В другите европейски държави е широко разпространено оставянето на завещение. В него са поместени последните желания на покойника. Могат да бъдат свързани както с вида на възпоменанието и обредите, така и дали да бъде традиционно погребение или кремация.

В България тази практика почти не се прилага. Затова семейството няма законови задължения да спазват желанието на починалия. От Вас зависи дали да се съобразите с него или да организирате процесията по Ваше желание.

Как да организирате погребение Варна?

Ако това нещастие е сполетяло семейството Ви, вероятно мъката е завладяла сърцето Ви. В тези мигове е много трудно да мислите за друго, освен за починалия си близък. Затова ние – като професионалисти, Ви препоръчваме да се насочите към услугите на траурна агенция.

Реномираните траурни домове не само ще Ви окажат нужната подкрепа, но и са запознати изцяло с всички законови изисквания. Ако все още не сте получили смъртния акт, ще Ви съдействат за издаването му и ще застанат до Вас от началото до края на възпоменанието.

Каква информация трябва да им предоставите за погребение Варна?

Когато се срещнете с траурния агент е много важно да му се доверите. Това е човек, който ще снеме товара от раменете и ще Ви съдейства изцяло със своя опит и знания. Неговата главна задача е да Ви помогне починалият да получи своето достойно изпращане, а Вие – да си кажете последно „сбогом” с него.

На консултацията той ще Ви задава насочващи въпроси, които ще му помогнат да разбере повече за покойника и неговите желания. На нея може да изиска основна информация, като:

 • Данни на починалия човек.
 • Дата и място на раждане.
 • Адрес на последно местожителство.
 • Подробности за мястото и начина на смърта.
 • Смъртен акт.

Така ще получи по-ясна представа дали разполагате с всички необходими документи и дали имате нужда от съдействие с издаването на смъртния акт. Ако все още нямате такъв или не е установена смъртта, може да съдейства с ангажирането на лекар-патоанатом за установяването й и оформянето на документацията.

Какво следва при погребение Варна?

Ако разполагате със смъртен акт, Вашият трауен агент ще Ви съдейства с организацията. Първата стъпка е да изберете вида – традиционно възпоменание или кремация. Ако не знаете каква е волята на любимия Ви човек, можете да се съобразите с неговите вярвания и религия.

Всяко семейство избира да почете смъртта по различен начин. Например – в много култури кремацията е предпочитана, докато мюсюлманската религия я отрича напълно. Главната разлика е, че при нея тленното тяло се изгаря и се превръща в пепел, а при погребението то се поставя в ковчег и заравя в пръстта.

Къде се провежда погребение Варна?

Отговорност на траурния агент е да Ви помогне да изберете в кое гробище в град Варна ще се извърши погребението. В зависимост от Вашия избор има няколко варианта:

 • Да се направи в нов гроб – необходимо е да предоставите смъртен акт и личната карта на починалия. В зависимост дали изберете централните гробища или тези в Тополи, Вашият агент ще Ви съдейства за закупуване и плащане на необходимото гробно място.
 • Да се направи в наследствен гроб – тук отново трябва да предоставите личната карта на покойника и смъртния му акт. Заедно с тях трябва да дадете фактура за платено гробно място, а ако нямате такава – ще трябва да се направи справка в съответното гробище, както и удостоверение за наследници. От значение и кой е бил погребан в съответното място. Може да се наложи да се попълни декларация, че всички наследници са дали съгласието да се извърши там погребението.

С какво може да Ви съдейства реномирана агенция за погребение Варна?

Траурните домове, които ще откриете в нашия сайт имат дългогодишен опит в град Варна. Те разполагат с висококвалифициран екип, който ще отговори на всички Ваши нужди и изисквания. В зависимост от Вашите желания, ще Ви предложат съдействие с:

 • Закупуване на ковчег и драперия.
 • Избор на надгробна плоча и знак – кръст и други.
 • Аранжиране на изкуствен или естествен венец.
 • Катафалка и специализиран транспорт.
 • Хладилна камера.
 • Организация на граждански и църковни ритуали.
 • Подготвяне на некролози.
 • Избор на траурни принадлежности – свещи и други.
 • Подготвяне на подавки – жито, вино, погача и други.

Какво трябва да знаете за организацията?

Традиционното погребение Варна е свързано с много религиозни практики и може да се води от духовник, погребален директор или някой от роднините. В зависимост от предпочитанията на близките, присъстващите могат да бъдат само наблюдатели или активно да участват в помена. Например – да четат молитви за душата му или споделят спомени за него.

Обикновено включва няколко основни елемента:

 • „Сбогуване” с покойника – може да се извърши в параклиса, залата на гробището или друго място, избрано от Вас. При него ковчегът е отворен и тялото на починалия е видимо. Дава възможност на семейството и приятелите да го видят за последно, преди да бъде заровен в земята или кремиран. В зависимост от желанията Ви, може всеки от присъстващите да каже нещо или просто всеки да мине покрай него, да остави цветя и да се сбогува.
 • Погребална служба – извършва се отделно и се ръководи от духовник или погребален агент. Това е по-структурирано събитие и се провежда в църква, храм, синагога или друго място за поклонение. Обикновено се провежда в параклиса на гробището. На нея може всички да са поканени или само семейството. Целта е да се прочете молитва за душата на починалия и да се помоли Бог да опрости всичките му земни грехове, за да намери покой.
 • Погребение – ковчегът се затваря и пренася до гробището, където ще бъде заровен в земята. Тук имате възможност да изберете между традиционно гробно място или мавзолей. Дори да предпочетете кремация, урната също може да бъде погребена в земята или поставена в специална ниша в гробището. Присъстващите могат да станат свидетели на поставянето на ковчега в пръста и заравянето му. Обикновено се случва в присъствието на свещеник, който след като работниците заровят починалия, се обръща към присъстващите и казва молитва за душата му. Най-близките също могат да кажат няколко думи. След като това се случи, се подава жито и сладки в памет на покойника.
 • Приемът – може да се каже, че той е по-неформално социално събитие. Може да се проведе в дома на починалия, зала, на заведение или някое място, което е свързано с него. Целта е да се подкрепи семейството и да се почете земния път на починалия и да се напомни за най-хубавите му мигове. Може да бъде с кетъринг или лека почерпка – сладки и солени хапки и напитки.

Показване на 8 резултата